Rhodonite
Australia
Bustamite
Australia
Rhodonite
Australia
Tanzanite
Tanzania
Magnetite
Australia
Crocoite
Tasmania
Tanzanite
Tanzania

Bob Weaver